Kalite Toplantısı

Kalite Toplantısı

Falültemizde Kalite Alt Komisyonlarının güncellenmesi, Stratejik Plan Komisyonunun oluşturulması, Organizasyon şeması oluşturulması gündemleri ile Kalite Toplantısı yapılmıştır.