“Doğum Hizmetlerinde Kadın Haklarına Ebe Yaklaşımı” Konulu Seminer Düzenlendi

“Doğum Hizmetlerinde Kadın Haklarına Ebe Yaklaşımı” Konulu Seminer Düzenlendi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Ebelik Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Durmaz moderatörlüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleşen seminerde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı ve Anadolu Ebeler Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner konuk edildi.

Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner, ‘Doğum Hizmetlerinde Kadın Haklarına Ebe Yaklaşımı’ konulu konuşmasında, “Hak Gebenin, Savunuculuk Ebenin!” sloganıyla, bir kadın hakkı ihlali olan obstetrik şiddetin engellenmesinde ve doğum hizmetlerinde kadın haklarının korunmasında ebelere düşen savunuculuğa dikkat çekti. Ebelere ve ebe adayı öğrencilerimize “Kadınların haklarını savunmak için; kadınların yanında olduğumuzu hissettirerek, kadınlarla birlikte mücadele etmeliyiz ve bütün kadınların savunucusu olmak üzere ebelik yapmaya devam etmeliyiz.” sözleri ile seslendi.

 “Artık kadın hakları sorunlarının konuşulmadığı bir kadınlar günü kutlayabildiğimiz bir ülke hayal ediyorum. Bunun için de güçlü bir ebelik modeline ihtiyacımız var.” diyen Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner, konuşmasını davetleri için KSBÜ ebelik bölümü öğretim elemanlarına teşekkür ederek tamamladı.