4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Durmaz, 14 – 17 Şubat 2019 tarihleri arasında Yalova'da gerçekleştirilen 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi'nde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Gün ile birlikte yaptıkları ''Ebelik Öğrencilerinde Simülasyon Tabanlı Öğretimin Epizyotomi Onarım Becerisi Kazanımına Etkisi'' isimli çalışmayı ve Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emel Sezici ile birlikte yaptıkları ''Gençlerde Siber Zorbalık'' isimli çalışmayı ''sözel sunum'' olarak sunmuştur.