“Geleceğin Hemşirelerinin İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Eğitimin Önemi”

“Geleceğin Hemşirelerinin İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Eğitimin Önemi”

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Sultan Güçlü, 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi’nde “Geleceğin Hemşirelerinin İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Eğitimin Önemi” çalışması ve Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Nigar Çelik, Dr.Öğr.Üyesi Ayşegül Savcı, Dr.Öğr.Üyesi Kevser Karacabay ile gerçekleştirdikleri “Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Akademik Güdülenme ve Akademik Öz Yeterlilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” çalışmalarını “sözel sunum” olarak sunmuştur.

Öğretim üyemize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

KSBÜ Rektörlüğü