Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünden Bir Başarı Daha

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünden Bir Başarı Daha

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Ayşegül Unutkan ve Akdeniz Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilimdalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Balcı Yangın tarafından yürütülen “Doğum Korkusu Yaşayan Gebelere Verilen Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Kolcaba’nın Konfor Kuramı'na Göre Yapılandırılmış Hemşirelik Bakımının Doğum Korkusu Deneyimi Sonuçları ve Konforuna Etkisi” konulu doktora tez projesi kapsamında hazırlanan “Kolcaba'nın Konfor Kuramı’na Göre Yapılandırılmış Doğumu Destekleyici Hemşirelik Bakımı" konulu poster, 18-21 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen 1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi'nde Poster Bildiri 2.’lik ödülü almıştır. Öğretim elemanımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.