Akademik Birimler

AKADEMİK KADRO

Bölüm Yönetimi

Bölüm Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül DURMAZ

Bölüm Başkanı

 

Bölüm Başkanı Mesajı

Üniversite sınavına hazırlanarak zorlu bir süreçten geçtiniz ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünü kazandınız. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’ne hoş geldiniz.

Ebelik, bilim ve sanatın birleştiği, ruh ve etik değerler üzerine temellenmiş sağlık disiplinidir. Uluslararası Ebeler Konfederasyonu’na göre (International Confederation of Midwives, ICM) ebe; gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde anne bakımını sağlayan, kendi sorumluluğunda doğumu gerçekleştiren, yenidoğan bakımını sağlayan ve yaşam boyu kadın ile işbirliği içinde çalışan, güvenilir ve sorumluluk sahibi profesyoneldir. Ebenin sunduğu bakım, koruyucu önlemler, normal doğumun desteklenmesi, anne ve çocukta risklerin belirlenmesi, acil durumlarda tıbbi bakım almasını sağlamayı içerir. Ayrıca ebe, kadın, aile ve toplumun antenatal eğitim, ebeveynliğe hazırlanma, kadın sağlığı, cinsellik/ üreme sağlığı ve çocuk bakımı konularında sağlık danışmanı ve eğitimcisidir. Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü topluma kapsamlı ebelik hizmeti verecek, sağlıklı bireylerden meydana gelen sağlıklı toplum yetiştirmede sorumluluklarının bilincinde, gereksinimi olan bilgilerin farkında olan, bilgiye ulaşma yollarını bilen, ulaştığı bilgiyi anlamlandırabilen, anlamlandırdığı bilgilerden yeni bilgiler üretebilen ve ürettiği bilgileri sorunların çözümünde kullanabilen ebeler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümümüz bu hedeflere ulaşabilmek için yenilikçi yaklaşımla ve geri bildirim mekanizmalarıyla kendisini güncellemektedir. 

Mezuniyet sonrası Ebeler, temel sağlık hizmeti verilen tüm kurumlarda, doğum hastanelerinde, yataklı tedavi kurumların doğum ve yenidoğana ait servislerinde, gebelik ve kadın sağlığına yönelik servis ve polikliniklerde, aile planlaması ve ana çocuk sağlığı merkezlerinde, infertilite merkezlerinde (sertifika sahibi olanlar), doğum ameliyathanelerinde (sertifika sahibi olanlar), ebelik hizmetlerinin yönetiminde, Sağlık Meslek Liselerinde (Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olanlar) ve üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020, Perşembe