Akademik Birimler

AKADEMİK KADRO

Misyon - Vizyon

Misyon

Dil ve Konuşma Terapisi lisans programı, öğrencilere ve halka gerekli bilgi, klinik hizmet ve araştırma koşullarını sağlayarak dil ve konuşma ile ilgili problemlerin en doğru şeklide ele alınmasını hedefleyerek hem sağlık hizmeti hem de akademik araştırma boyutunda en üst seviyede Dil ve Konuşma Terapistleri yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Vizyon

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, halkın bilinçlendirilmesi ilkesi benimseyen, kanıta dayalı klinik eğitimlerle bilgiyi kullanan, bilime katkısı olan ve disiplinler arası yaklaşımla işbirliği içerisinde çağdaş ve bağımsız çalışma yetisine sahip olmayı hedeflemektedir.

Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020, Çarşamba