Akademik Birimler

AKADEMİK KADRO

Misyon - Vizyon

Amaçlar

   Beslenme ve diyetetik bölümü programının amacı, toplumun yeterli ve dengeli beslenme yoluyla sağlığını koruyan ve yaşam kalitesini arttıran, hastalıklara özgü tıbbi beslenme tedavisi uygulayan, ulusal ve uluslararası alanda beslenme konusundaki ihtiyaçlara cevap veren, yaşam boyu öğrenme bilinciyle mesleki bilgilerini uygulayan ve geliştiren, araştırmacı ve yenilikçi, mesleki etik bilincine sahip “Diyetisyen” yetiştirmektir.

Hedefler

   Diyetisyenlik mesleği ile ilgili gerekli tüm teorik ve pratik bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış,

   Sağlığın korunup geliştirilmesi için bireysel ve multidisipliner çalışmaya uyum sağlayan,

   Meslek etik kurallara uygun şekilde bireylerin ve toplumun beslenme konusundaki ihtiyaçlarını karşılayan,

   Yaşam boyu öğrenme bilinci ile güncel ve bilimsel gelişmeleri takip eden, araştırmacı, yenilikçi ve çevreye duyarlı diyetisyenler yetiştirmektir.

Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020, Çarşamba