Akademik Birimler

AKADEMİK KADRO

Misyon - Vizyon

AMAÇ, VİZYON VE MİSYONU

Amaç

Yasal, etik ve mesleki çalışma standartları çerçevesinde, mesleğe özgü bilgi ve becerilerini, uygun değerlendirme ve tedavi programı oluşturabilmek ve uygulayabilmek için birleştirebilme yeteneğine sahip yüksek nitelikli, yetenekli, sorumluluk ve otonomi sahibi, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını yerine getiren, örnek fizyoterapistler yetiştirmektir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş; kurumsal kültürü ve kimliği güçlü; dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmak; birey, aile ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda öğrenme ve öğretmeyi bilen profesyonel Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi mezunu fizyoterapistler yetiştirmek.

Mezunlarını, mesleklerinin eğitim, uygulama ve yönetim alanlarında en çok tercih edilir düzeye çıkararak, dünya standartlarında gerçekleştirdiği eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamalarıyla bu hizmetlerin toplumsal refaha dönüştürülmesinde öncülük eden; öğrencisi, çalışanı, bilim dünyası için sürekli ilgi merkezi olan bir bölüm olmaktır.

Misyon

    Kütahya Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü olarak misyonumuz; mesleğin gereğini en iyi şekilde yerine getirebilecek gerekli bilgi ve beceriyle donatılmış, sorumluluk alabilen, diğer sağlık personelleriyle koordineli olarak çalışabilen fizyoterapistler yetiştirmektir. Bölümümüzde verilen lisans eğitiminin temel felsefesi; Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, hür ve bilimsel düşünce biçimine, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, bireyin, ailenin ve toplumun sağlık ihtiyaçlarında bilgi ve beceri sahibi, topluma kapsamlı sosyal hizmetler verecek fizyoterapistler yetiştirmektir.

Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020, Çarşamba