Akademik Birimler

AKADEMİK KADRO

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

Bölüm Hakkında


Öğrenim Dili: Türkçe (İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık)
“Sosyal hizmet; sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, insanların
güçlendirilmesini ve özgürleşmelerini destekleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik
disiplindir. Sosyal hizmet, sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı
ilkelerini merkeze alır. Sosyal hizmet teorileri, beşeri bilimler, sosyal bilimler ve yerel bilgi
ile desteklenen sosyal hizmet, yaşam zorluklarıyla mücadele etmek ve iyilik halini geliştirmek
için insanlarla ve yapılarla çalışır.” Sosyal Hizmet’in bu tanımı IFSW (International
Federation of Social Workers) ve IASSW (International Association of Schools of Social
Work)  Genel Kurulu tarafından 2014 yılında onaylanmıştır. Bölümün amacı; bireylerin,
ailelerin, grupların ve toplumun iyilik halini artırmak için sosyal değişime, insan ilişkilerinde
sorun çözmeye, güçlenmeye ve özgürleşmeye katkı sağlayan, insan hakları ve sosyal adalet
ilkelerini benimsemiş, yaşam boyu öğrenme anlayışıyla yeniliklere açık, teorik bilgiyi pratik
uygulamalarla ve bireylerin yararına projelerle hayata geçirebilecek “Sosyal Çalışmacılar”
yetiştirmektir. Sosyal Hizmet Bölümü eğitim-öğretim programının ilk yılı temel sosyal
bilimler alanındaki dersleri kapsamakta, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf dersleri davranış
bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını kapsamaktadır.
Programdan mezun olabilmek için Sosyal Hizmet Lisans Programında yer alan dersler,
uygulamalar ve bitirme projesinden başarılı olunması gerekmektedir. Mezunlar “Sosyal
Hizmet Lisans Diploması” ile “Sosyal Çalışmacı” unvanı almaya hak kazanırlar. Sosyal
çalışmacılar özellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra
örgütlerinde, Sağlık Bakanlığı'nda, Adalet Bakanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Devlet
Planlama Teşkilatı'nda, yerel yönetimlerde, sağlık kuruluşlarında, üniversitelerin mediko
sosyal merkezlerinde, işçi refahı ve endüstriyel ilişkiler alanlarında, kırsal ve kentsel toplum
kalkınması ile sokak çocukları gibi alanı ile ilgili projelerde etkin olarak çalışabilmektedirler.
Başarılı öğrenciler; lisansüstü eğitimlerine devam ederek yaptıkları araştırma ve çalışmalarla
bilginin ilerlemesine katkı sağlayabilir ve hatta toplumun değişme ve yenileşme ihtiyacını
karşılayacak bilim insanları olabilirler.

Son Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020, Çarşamba