SWOT Analizi

GÜÇLÜ YÖNLER

 • Personel için çeşitli sosyal olanaklar (personel servisi, kampüs içerisinde anaokulu, konuk evleri, yüzme havuzu, spor merkezleri vb.),

 • Öğrenci etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği, ayrıca öğrencilerin kişisel gelişim ve değişimlerine katkı sağlayabilecek sportif, kültürel, sanatsal, sosyal faaliyetler için alt yapı (webTV, Radyo , bisiklet yolları, tırmanma duvarı, amfik tiyatro alanı, tenis kortu, öğrenci kulüpleri için SOSYOPARK vs) olanakları

 • Birimlerarası geniş mekânlar, ihtiyaç duyulduğunda büyümeye yeterli fiziki alan,

 • Mükemmel yerleşke, tarihi dokuya uygun binalar, göller, parklar, dinlenme alanları,

 • Dinamik öğrenci toplulukları,

 • Bölümlerarası çift anadal olanakları

 • Öğrenci, akademik ve idari personel arası sevgi, saygı, içten ilişkiler,

 • İç ve dış paydaşlar ile etkileşimli ilişkiler,

 • Modern eğitim öğretim olanakları, üst düzey laboratuvar olanakları,

 • Kablolu ve kablosuz internet iletişimine olanak sağlayan alt yapı,

 • Mobil KSBU uygulaması ile öğrencilerle anında iletişim,

 • Akademik ihtiyaçları karşılayan kütüphane veri tabanları, otomasyon ve süreli yayınlar,

 • Güncel sertifika programları,

 • Yeni inşaatlarla beraber on bin öğrenci kapasiteli KYK yurtları,

 • Öğrencilere kısmi zamanlı çalışma olanakları,

 • Öğrenci yemekhanesinin etkin bir şekilde kullanılması.

 

ZAYIF YÖNLER

 • Öğrenci başına düşen akademisyen sayısında artış ihtiyacı,

 • Üniversitenin yerel dış paydaşları ile mezun öğrencilerinin etkileşiminde yetersizlik,

 • Sürekli güncelleme ihtiyacı olan otomasyon çalışmalarında zamanlama yetersizliği,

 • Öğrenci bilgi sisteminde zaman zaman karşılaşılan sorunlar,

 • Uluslararası öğrenci sayısının göreceli olarak düşük olması,

 • Üniversitelerarası öğrenci-öğretim elemanı hareketliliğinin göreceli olarak düşük olması,

TEHDİTLER

 • Mevcut fiziki olanaklarla (sınıf, amfi gibi) artan öğrenci sayısına cevap vermede karşılaşılacak olası zorluklar

 • Öğrenci yoğunluğu nedeniyle karşılaşılan ulaşım sorunları,

 • Şehrin ülke genelinde tanınırlık ve bilinirlik sorununun henüz aşılamamış olması.

 

FIRSATLAR

 • Doktora derecesine sahip öğretim elemanı sayısındaki artış,

 • İhtiyaçlara cevap verebilecek yerleşke alanı,

 • İnşaatı bitmek üzere olan bölgenin en büyük, en modern kongre merkezi,

 • Artan üniversite – sanayi işbirliği heyecanı,

 • Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, Eskişehir gibi illere yakın komşuluk,

 • Maden, turizm, tarih gibi yeraltı ve yerüstü zenginlikler.

 

Son Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2020, Salı