Akademik Birimler

AKADEMİK KADRO

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

 BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ LİSANS DÜZEYİ

PROGRAM BİLGİLERİ

Bölüm Hakkında

    Bölümün amacı, toplumun yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilinçlendirilmesi, beslenme ve diyet ihtiyaçlarının belirlenmesi, beslenme ile ilgili sorunların ve önceliklerin ortaya konması, sorunlarının giderilmesi için çözüm yollarının aranması, besin ve beslenme politikalarının belirlenmesi konularında çalışan ve bilimsel verileri pratik diyet önerilerine çeviren, bu alanda araştırma ve yayınlar yapan diyetisyenler yetiştirmektir. Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, diyetisyen ünvanı ile “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar. Mezunlar, tüm sağlık birimleri (hastaneler, aile ve toplum sağlığı merkezleri, diyaliz merkezleri, poliklinikler vb), çeşitli kamu ve özel kuruluşlar, toplu beslenme hizmeti yapılan kurumlar, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, okullar, kreşler, oteller, danışmanlık merkezleri ve besin sanayinde çalışabilmekte ve/veya üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümlerinde akademisyen olarak istihdam edilebilmektedir. Ayrıca mezunlar lisansüstü eğitim alarak klinik diyetisyenlik, toplu beslenme sistemlerinde yönetici diyetisyenlik, toplum beslenmesi diyetisyenliği, çocuk beslenmesi, sporcu beslenmesi, gebelik ve laktasyon dönemlerinde beslenme, besin ve ürün geliştirme gibi alanlarda uzmanlaşabilir. 

Kazanılan derece

   Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar ‘‘diyetisyen’’ unvanı ve ‘‘lisans diploması’’ alırlar.

Kabul koşulları

   Lise mezunu olmak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan üniversiteye giriş sınavında (SAY MF-3) yeterli puanı almaktır.

Üst kademeye geçiş

   Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar başta Beslenme ve Diyetetik olmak üzere diğer pek çok yüksek lisans ve doktora programına başvurabilirler.

Mezuniyet koşulları

    Beslenme ve Diyetetik Bölümü program yeterliliklerini karşılayan en az 240 AKTSlik dersin başarı ile tamamlanmış olması ve başarı notunun 4 üzerinden en az 2,00 ve 100 üzerinden en az 60 olması, müfredatta tanımlı uygulama ve benzeri ders dışı etkinlikleri başarı ile tamamlaması, varsa diğer mezuniyet koşullarını yerine getirmesi; ayrıca üniversite ile ilişiği kesilmemiş olma şartlarını sağlayan öğrenci mezun sayılır.

İstihdam Olanakları

   Bölümden mezun olanlar, tüm sağlık kuruluşlarında (hastane, ana-çocuk sağlık merkezleri, diyaliz merkezleri, poliklinikler vb), çeşitli kamu ve özel kuruluşlar, yiyecek içecek işletmeleri, oteller, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, okullar, kreşler ve gıda sanayinde çalışabilir ve/veya üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümlerinde akademisyen olarak istihdam edilebilir.

Ölçme ve Değerlendirme

     Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür.

Program Profili

    Diyetisyenler, bilimsel verileri, pratik diyet önerilerine çeviren kişilerdir. Bu program, bu alanda yetkin insan gücünün kazandırılmasının yanında toplumun beslenme ve diyet ihtiyaçlarının belirlenmesi, sorunların ve önceliklerin ortaya konması, beslenme sorunlarının giderilmesi için çözüm yollarının aranması ve ortaya konması, ülkemizin besin ve beslenme politikalarının belirlenmesinde yardımcı ve yol gösterici olunmasını hedeflemektedir.

Alınacak Derece

   Lisans diploması ve diyetisyen unvanı alınır.

Kabul Koşulları

   Lise Mezunu olmak ve ÖSYM'nin üniversiteye giriş sınavını kazanmaktır.

Üst Kademeye Geçiş

   Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Mezuniyet Koşulları

   Beslenme ve Diyetetik bölümünden lisans derecesi almak için program yeterliliklerini karşılayan en az 240 AKTSlik dersi başarı ile tamamlamak ve 4 üzerinden en az 2.00 akademik ortalamaya sahip olmak gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

   Programlara öğrenci kabulü, ilgili mevzuat uyarınca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesinde kayıt yaptıran öğrenciler başvurdukları takdirde, kredi ve not transfer talepleri bölüm tarafından değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

   Öğrencinin genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.00 olması ve "başarısız" dersinin bulunmamasıdır.

İstihdam Olanakları

    Diyetisyenler, bilimsel verileri, pratik diyet önerilerine çeviren kişilerdir. Bu alanda yetkin insan gücünün kazandırılmasının yanında toplumun beslenme ve diyet ihtiyaçlarının belirlenmesi, sorunların ve önceliklerin ortaya konması, beslenme sorunlarının giderilmesi için çözüm yollarının aranması ve ortaya konması, ülkemizin besin ve beslenme politikalarının belirlenmesinde yardımcı ve yol gösterici olunması hedeflenmektedir.

Mezunlar, tüm sağlık birimleri (hastaneler, ana-çocuk sağlık merkezleri, diyaliz merkezleri, poliklinikler vb), çeşitli kamu ve özel kuruluşlar, yiyecek içecek işletmeleri, oteller, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, okullar, kreşler ve gıda sanayinde çalışabilmekte ve/veya üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümlerinde akademisyen olarak istihdam edilebilmektedir.

 

Program Yeterlilikleri

1.     Beslenme ve Diyetetik alanında bilimsel ve güncel bilgiye sahiptir.

2.     Mesleki bilgi ve becerilerini beslenme durumunun saptanması, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve beslenme tedavisi uygulanması için kullanır.

3.     Alanında karşılaşabileceği sorunları tanımlama ve mesleki etik değerlere uygun olarak çözme becerisine sahiptir.

4.     Beslenme ve Diyetetik alanındaki güncel teknolojileri kullanır, literatürü takip ederek kanıta dayalı doğru bilgiye ulaşır.

5.     Topluma ve bireylere beslenme eğitimi verir, bu konuda danışmanlık yapar.

6.     Sahip olduğu bilgi birikimi ile bağımsız olarak araştırma yürütür ve multidisipliner ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 

7.     Beslenme ve Diyetetik alanında etkin Türkçe’nin yanı sıra en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.

8.     Toplumsal sorumluluk bilinci ile bireye, çevreye ve topluma yönelik etkinliklerde, besin ve beslenme ile ilgili plan ve politikaların oluşturulmasında görev alır.

9.     Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik kurallara ve kalite yönetim süreçlerine uygun davranır. Topluma ve meslektaşlarına örnek olur.

10.  Yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle alanındaki gelişmeleri takip eder, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılır.

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2020, Cuma