Akademik Birimler

AKADEMİK KADRO

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

      BÖLÜM HAKKINDA

  Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü var olan veya ortaya çıkabilecek bozukluk, hareket kısıtlılığı, fonksiyonel yeterlilik ve yetersizliği tespit etmek için gerekli olan değerlendirme, akıl yürütme ve uygun yaklaşım geliştirme becerilerine sahip olan fizyoterapistler yetiştirmek için gerekli eğitim programını yürütmektedir. Eğitim programı, güncel eğitim yaklaşımlarını, yoğun teorik ve klinik uygulamalarını içermektedir.

      Bölümümüz öğretim süresi dört yıl olup, eğitim dili Türkçe’dir. Örgün öğretim yapılan bölümümüzde, ikinci öğretim bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz, teorik ve uygulamalı derslerde, alanında uzman ve yetkin öğretim elemanlarından eğitim almaktadırlar. Son sınıf öğrencilerimiz Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ana Bina, Ek Hizmet Binası, FTR Ek Hizmet Binası, Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve semt polikliniğinde intörnlük sistemi ile eğitimlerini sürdürmektedirler.

Bölümümüzün öğrenci sayısı 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nda 587 olup, 2019- 2020 Eğitim Öğretim Yılı’nda 102 öğrenci mezun olmuştur.

Kazanılan derece

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, fizyoterapist unvanına sahip olurlar.

Kabul koşulları

Lise mezunu olmak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan üniversiteye giriş sınavında yeterli puanı almaktır.

Mezuniyet koşulları

   Bölümümüzden lisans derecesi almak için. program yeterliliklerini karşılayan en az 240 AKTS’lik dersi başarı ile tamamlamış olmak ve en az 4’lük sistemde 2,00 akademik ortalamaya sahip olmak gerekmektedir.

 

Önceki mezuniyetin tanınması

   Bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki önlisans ve lisans eğitimleri doğrultusunda intibak işlemleri Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

 

İstihdam Olanakları

   Mezunlarımız kamu ve özel hastanelerde, tıp merkezlerinde, egzersiz danışmanlık merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, spor kulüplerinde, spor salonlarında, huzurevlerinde, sağlıklı hayat merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, üniversite hastanelerinde çalışabilmekte, özel egzersiz danışma merkezleri açabilmektedirler.

 

Ölçme ve Değerlendirme

   Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür.

 

Program Profili

   Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak, alanında yetkin, mesleki güncellemeleri takip eden, etik değerleri yüksek, alanda fark yaratacak, fizyoterapistlik eğitimini ve uygulamalarını geliştirecek bilgiyi üretebilen, lider fizyoterapistler yetiştirmenin sorumluluğunu taşımaktayız.

Üst kademeye geçiş

   Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar başta Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABD yüksek lisans ve doktora programları olmak üzere, diğer üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Program Yeterlilikleri

  1. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
  2. Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.
  3. Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur.
  4. Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
  5. Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.
  6. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.
  7. Kişisel gelişim, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.

 

Son Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2020, Cuma