FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

 

Ünvan, Adı Soyadı Dr.Öğr.Üyesi Meltem IŞINTAŞ ARIK
Görevi

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜM BAŞKAN V.

ORTOPEDİK FİZYOTERAPİ ABD. BŞK.V.

Dahili 1436
E-Posta meltem.ısıntasarık@ksbu.edu.tr
Web Tıklayınız

 

 

Fakültemizde sekiz yarıyıllık (dört yıl) eğitim verilir. Eğitim dili Türkçe'dir. Derslerin yürütülmesinde ingilizce ağırlıklı yabancı yayınlardan geniş ölçüde yararlanılmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimiz eğitimleri süresince mesleki ingilizce dersleri almaktadırlar. Öğrencilerimizin bilimsel araştırma ve faaliyetlere etkin bir biçimde katılmaları teşvik edilmekte ve modern bilgisayar teknolojisinden yararlanılmaktadır.

Birinci yılda temel tıp bilimleri dersleri ağırlıktadır. İkinci yılda Fizyoterapide değerlendirme yöntemleri ve tedavi edici egzersizler öğretilir. Üçüncü yılda uygulama ağırlıklı olarak özel rehabilitasyon teknikleri ve hastalıklara özel rehabilitasyon yaklaşımları üzerinde durulur. Son yıl ise klinik çalışmalar (stajlar)yapılır. 4 Yıllık Temel Tıp ve Fizyoterapi Mesleğine ilişkin dersleri alan ve mezun olan öğrenciler Fizyoterapist ünvanı almaktadır. Fizyoterapistler,Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon konusunda 4 yıllık Yükseköğrenim görmüş, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmış sağlık personeli olup rehabilitasyon ekibinin asıl üyesidir. Fizyoterapist , hareket sistemini ilgilendiren yaralanma ve hastalıklarda uzman hekimin tanı koymasını takiben , Fizyoterapi ve Rehabilitasyona yönelik ölçme ve değerlendirmeler yapmak , tedavi programını planlamak ve uygulamaktan sorumludur.

Bunun yanı sıra sağlığın korunması için çeşitli koruyucu yöntemler geliştirir ve yaşam kalitesini arttırmak amacı ile vücut sistemlerini etkileyen egzersiz ve eğitim programını düzenler. Fizyoterapistler , hastanelerin ve rehabilitasyon merkezlerinin ortopedi, nöroloji, beyin cerrahi, pediatri, plastik cerrahi, kardiyoloji, göğüs hastalıkları,yoğun bakım,üroloji,kadın-doğum vb. ünitelerinde hizmet verirler.

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2019, Cuma