HAKKIMIZDA

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ; 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde dönüştürülmüştür.

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi;

1996 Yılında ‘96-8655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ uyarınca YÖK. ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde, Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde Sağlık Yüksekokulu olarak kurulmuştur. 1997-1998 Eğitim Öğretim Yılı’nda eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bu dönemde Yüksekokul bünyesindeki mevcut bölümler; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik bölümleridir. Yüksekokulumuz ilk mezunlarını, 2000-2001 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda vermiştir. Sağlık Memurluğu ve Ebelik bölümleri 2005-2006 Eğitim Öğretim Dönemi’nde; okulumuz bünyesinde açılarak, bölüm sayısı 4’e çıkmıştır. YÖK Başkanlığı’nın 18.05.2007 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.04.01-1849-012015 sayılı yazısında ‘5634 Sayılı Hemşirelik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesi ile eklenen geçici madde 2’de yer alan ‘Hemşirelik eğitimine eşdeğer Sağlık Memurluğu Programı’nın adı, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Hemşirelik Programı olarak değiştirilir ve Programlar birleştirilir” hükmüne göre okulumuz bünyesindeki Hemşirelik Programı ile birleştirilmesi, ‘2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Söz konusu kanun 02.05.2007 tarihinde 26510 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12/11/2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yüksekokulumuz bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün ismi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak değiştirilmiştir. Sağlık Yüksekokulu; Kütahya Dumlupınar Üniversitesine Bağlı İken, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. Fakültemiz bünyesinde, 12.16.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Dil ve Konuşma Terapisi ve Ergoterapi Bölümlerinin açılması kararlaştırılmıştır. 

Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2020, Çarşamba