HAKKIMIZDA

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ; 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde dönüştürülmüştür.

 

Bölümlerimiz:

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Hemşirelik Bölümü

Ebelik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

(Kütahya Sağlık Yüksekokulu);  10.10.1996 tarihinde  "96-8655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname"nin 02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak kurulmuş ve   Y.Ö.K. ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde şehir merkezindeki Sağlık Meslek Lisesi binasının Yüksekokulumuza tahsis edilmesiyle  1997-1998 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi'nde ilk öğrenci kaydını yaparak eğitime başlamıştır. 

Yaklaşık 4 yıl Sağlık Meslek Lisesi' nde eğitim-öğretim sürdüren Yüksekokulumuz, 2000-2001 yılı Güz Dönemi' nden itibaren Üniversitemizin Merkez Kampüsü' ndeki Fen Edebiyat Fakültesi Ek binasına taşınması ile daha geniş imkanlara kavuşarak eğitim-öğretime devam etmiş ve ilk mezunlarını 2000-2001 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda vermiştir.

Kütahya Sağlık Yüksekokulu bünyesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ile Ebelik Bölümleri mevcuttur. 2005-2006 Eğitim Öğretim Yılı' nda açılan Sağlık Memurluğu Bölümü'nün, YÖK Başkanlığı'nın 18.05.2007 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.04.01-1849-012015 sayılı yazısında "5634 Sayılı Hemşirelik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 7. maddesi ile eklenen geçici madde 2'de yer alan "Hemşirelik eğitimine eşdeğer Sağlık Memurluğu Programı'nın adı, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Hemşirelik Programı olarak değiştirilir ve Programlar birleştirilir" hükmüne göre okulumuz bünyesindeki Hemşirelik Programı birleştirilmesi 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür ( İlgili Kanun 02.05.2007 tarihinde 26510 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir ). 2005-2006 Eğitim Öğretim Yılı'nda açılan Ebelik Bölümü Kütahya Sağlık Yüksekokulu bünyesindeki Hemşirelik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümleriyle iş birliği halinde eğitim-öğretimi gerçekleştirmektedir. 

Son Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2020, Perşembe