FAKÜLTEMİZ İMKANLARI

    Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek 

   Fakültemiz, Öğrencilerine Aşağıda Belirtilen İmkanları Sunmaktadır :

  • Fakültemiz öğrencileri; Fakültemiz binası arkasında açık ve kapalı alanı olan Kantini,  Bedesten de bulunan Süpermarket, Kütahya Belediyesine ait Kart dolum Bankosu ve KEOPSU, Bayan ve Erkek Kuaför Salonu, PTT şubesi, banka ATM leri, Otobüs,Uçak,Tren bileti alabilecekleri banko, öğrenci yemekhanesi ile Özel Yemek firmalarına ait sıcak yemek ve pide fırını ile yemek ihtiyaçlarını karşılamakta, ve Merkez Kütüphane' den faydalanmaktadırlar.
  • Öğrencilerimiz kulüp aktivitelerini okulumuz bünyesinde "Sağlık Kulübü" çerçevesinde yürütmektedirler.
  • Dağcılık klubü,  Akuk, Tiyatro Klubü,Dans Klubü,Gezi Klubü vs. etkinliklerden faydalanabilmektedirler.
Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2020, Çarşamba