MİSYON - VİZYON

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MİSYON VE VİZYONU

Misyon:

Ulusal ve uluslararası alanda toplumun sağlığını geliştirmeyi ve yükseltmeyi hedefleyen, meslek alanında gerekli bilgi ve becerilerin yanında eleştirel düşünme, problem çözme ve araştırma becerilerine sahip, yeniliklere açık, bilim-teknolojiyi kullanabilen, disiplinler arası işbirliği-ekip çalışması yapabilen, girişimci, etik ve insani değerlere saygılı sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

Vizyon:

Bilime ve ülkemiz sağlık politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayan, ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan, kanıta dayalı uygulamalarla toplumun sağlık gereksinimlerini karşılayan nitelikli mezunlar veren bir eğitim vermektir.

Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2020, Çarşamba