MİSYON - VİZYON

Misyon

Kütahya Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Ebelik ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerinde verilen eğitimin hedefi; mesleklerinin gereğini en iyi şekilde yerine getirebilecek gerekli bilgi ve beceriyle donatılmış, sorumluluk alabilen, diğer sağlık personelleriyle koordineli olarak çalışabilen fizyoterapist, hemşire ve ebe yetiştirmektir. Tıp bilimleri, temel hemşirelik esasları ve fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında gerekli eğitimleri alarak mesleklerini icra edebilecek yardımcı sağlık personellerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Yüksekokulumuz bölümlerinde verilen lisans eğitiminin temel felsefesi; Atatürk İnkılapları ve İlkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, hür ve bilimsel düşünce biçimine, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, bireyin, ailenin ve toplumun sağlık ihtiyaçlarında bilgi ve beceri sahibi, topluma kapsamlı sosyal hizmetler verecek "Fizyoterapist, Hemşire ve Ebe" yetiştirmektir. 

Vizyon

  • Türkiye'de ve uluslararası arenada gözde ve başarılı okullar arasında olabilmek,
  • KSBU. markası taşıyan Türkiye'yi Ulusal alanda başarıyla temsil edebilecek ebe, hemşire ve fizyoterapistler yetiştirmek.
  • Ulusal ve uluslar arası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş; kurumsal kültürü ve kimliği güçlü; dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmak; birey, aile ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda öğrenme ve öğretmeyi bilen profesyonel KSBU mezunu ebe, hemşire ve fizyoterapist yetiştirmek.
  • Mezunlarını, mesleklerinin eğitim, uygulama ve yönetim alanlarında en çok tercih edilir düzeye çıkararak dünya standartlarında gerçekleştirdiği eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamalarıyla bu hizmetlerin toplumsal refaha dönüştürülmesinde öncülük eden; öğrencisi, çalışanı, bilim dünyası için sürekli ilgi merkezi olan bir bölüm olmaktır.
  • Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş nitelikli ebeler yetiştirmenin yanı sıra, kadın, çocuk, aile ve toplumun yaşam kalitesini yükseltecek ve bu konularla ilgili karar ve politikalarda söz sahibi olan, sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm getiren; yetiştirdiği "Profesyonel Ebelerle" Temel sağlık hizmetleri doğrultusunda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın, gebe, anne ve yeni doğanı etik değerlerle, ailesi ve yaşadığı toplum içinde bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alabilmeyi amaçlayan örnek gösterilen, üyesi ve mezun olmaktan gurur duyulan bir bölüm olmaktır.
Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2019, Cuma