2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yatay Geçiş Duyurusu

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

            2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Fakültemize not ortalamasına göre yatay geçiş başvuruları "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve "Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi"nin kurumlararası yatay geçiş ile ilgili maddeleri doğrultusunda değerlendirmeye alınacaktır.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız

I- ŞARTLAR

1- Kurumlar arası yatay geçiş, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2- Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılığı tablosuna göre)

3- Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavları başarmış olması,

4- Kurumlar arası yurt içi ve yurt dışı yatay geçiş başvuruları, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim Öğretim Sınav Yönergesinin Kurumlar arası Yatay Geçiş ile ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilir.  

https://www.ksbu.edu.tr/Images/Uploads/MyContents/3117-20191129170414300052.pdf

II- GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru formu için TIKLAYINIZ.

2- Onaylı Öğrenci Belgesi

3- Not durum belgesi (onaylı transkript).

4- Öğrenim görülen Üniversitenin bilgi paketinden alınan ders içerikleri.

5- Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYM Yerleştirme Belgesi (İnternet Çıktısı).

6- Disiplin cezası alıp almadığına dair belge.

7- Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin Transkriptleri (not belgesi) ve ders müfredatı yabancı dilde olanların ilgili evraklarının Türkçe çevirilerini de getirmeleri gerekmektedir.

8- Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin öğrenim gördükleri Üniversite için tanınırlık belgesi.

9- Yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge.( Önceki kayıtlı olunan üniversiteden alınacaktır. Kayıt hakkı kazandıktan sonra kayıt işlemleri sırasında ibraz edilecektir.)

BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ
-Bütün müracaatlar belgeler tamamlanmış olarak başvuru süresi içerisinde Fakülte Dekanlığına  şahsen, e-posta (sbf@ksbu.edu.tr) (dilekçe ve ekleri tek pdf dosya formatında gönderilmesi gerekmektedir.) veya kargo yoluyla  yapılacaktır. (e-posta veya kargo gecikmelerinden ve eksik belgelerden başvuru sahibi sorumludur.

KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ: http://ksbf.ksbu.edu.tr/index/duyuru/7804/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-donemi-kurumlararasi-yatay-gecis-kontenjanlari-ve-takvimi

16 Temmuz 2020, Perşembe / 5806 defa okundu.